MENU

ul. Chopina 33

26-700 Zwoleń

TEL. (0-48) 676-20-45

fwm@brat-met.com.pl

 

img

Unia Europejska

08-11-2018 Zapytanie ofertowe

20.07.2017 Firma BRAT-MET zaprasza do skladania ofert na zakup, dostawe, instalacje i uruchomienie

TOKAREK Z PODAJNIKIEM PRETA O MALEJ SREDNICY 2 szt. na zasadach okreslonych w zapytaniu

ofertowym nr 1/2017

 

zalaczniki

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Wzór umowy